En ‘ny’ sparetrend er i ferd med å bre om seg, og nå viser det seg altså at stadig flere nordmenn setter sparepengene sine inn i banker som tilbyr forbrukslån! Med innskuddsrenter på over 1,70 prosent er det stadig flere som lokkes til å skyte inn pengene sine i velkjente banker som er viden kjent for å tilby forbrukslån til nordmenn.

Hvis man skulle være så heldig å ha sparepenger men har blitt skremt av at hovedindeksen på Oslo Børs har hatt en negativ utvikling i løpet av det siste året, så vet man også at det finnes svært få sjansen til å få en positiv realavkastning på helt vanlige sparekontoer hos de største bankene. De aller fleste av dem tilbyr i dag en rente som ligger på omtrent 0,55%, og dette er bare marginalt høyre enn styringsrenten fra Sentralbanken. Så da er det store spørsmålet: hva gjør man egentlig da?

Jo, nå viser det seg altså at flere og flere skyter sine sparepenger inn i høyrentekontoer i banker som for de fleste er mest kjent for å kunne tilby forbrukslån til sine kunder. Disse nisjebankene troner nemlig i hopetall på topplasseringene på de oversiktene som viser hvilke banker som har de aller beste betingelsene på sparekontoer med flytende rente. Faktisk er det slik at kundene heller ikke forplikter seg til noen former for spareordninger på disse produktene og de behøver heller ikke å ha andre produkter i de forskjellige bankene.

Betingelsene er så gode på disse innskuddsrentene at de nesten er på nivået man kan oppnå på boliglånsrentene hos de aller største bankene. Men, det er naturligvis en grunn til at de kan tilby slike fordelaktige renter, og grunnen er selvsagt at forbrukslånene øker kraftig i Norge. Banker som er nyoppstartede og som tilbyr forbrukslån som hovedsatsing er nemlig avhengige av innskudd fra kunder for i det hele tatt å kunne tilby forbrukslån til sine kunder, for det er rett og slett for komplisert og for kostbart å hente penger i verdipapirmarkedet for dem. Det er derfor logisk og rett og slett god butikk å tilby innskuddsrenter på 2% og deretter låne ut de samme pengene til de som vil ha forbrukslån til en rente som ligger på mellom 8%-20%!

Administrerende direktør i Bank Norwegian, Erik Jensen kommenterer følgende til Finansavisen:

- På mange måter ligner innskuddskundene våre på kundene som har forbrukslån hos oss, de er gjennomsnittlige nordmenn, ofte middelaldrende og godt spredt over hele landet.

Post Navigation